PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS SKELBIMAS DĖL KONKURSO DIREKTORIAUS PAREIGYBEI UŽIMTI. Skelbimas.

2018-2019 M.M. MŪSŲ DARŽELYJE YRA 6 GRUPĖS :

       

Grupės pavadinimas

Paskirtis

Vaikų amžius

Vaikų skaičius

Darbo laiko trukmė

„Voveraitės“ grupė

Lopšelio amžiaus vaikų grupė

2 m.-3 m.

11

7.30-18.18

„Kankorėžio“ grupė

Lopšelio amžiaus vaikų grupė

1 m.- 2 m.

10

7.30-18.18

„Skruzdėlyčių“ grupė

Jungtinė ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė

3 m.-6 m.

15 (+2)

7.00-18.00

Rytinio budėjimo metu 7.00 -7.30 val. priimami vaikai iš visų darželio grupių

„Linksmučių“

montesorinio ugdymo grupė

Jungtinė ikimokyklinio ugdymo vaikų grupė

3 m-7 m.

18 (+2)

7.30 -18.18

„Smalsučių“

montesorinio ugdymo grupė

Jungtinė priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė

3 m. - 7 m.

19(+1)

7.30-18.18

„Drugelių“ grupė

Ikimokyklinio ugdymo grupė

2 m.- 7 m.

16

7.30-18.18

 

 ELEKTRONINIS PRAŠYMŲ PRIIMTI Į DARŽELĮ PATEIKIMAS 

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424 “Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu“,  prašymai priimti į lopšelio-darželio ugdymo grupes gali būti pateikiami ir elektroniniu būdu:

*įstaigos internetinėje svetainėje  www.pusynelis.lt (svetainės medis →Veikla →Paslaugos→ Priėmimo tvarka. Prašymo forma).  

*Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt , kur sukurta ir nuolat atnaujinama duomenų bazė apie įstaigose esančių mokinių ir laisvų vietų skaičių. 

        PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO   TVARKA.   *  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario  3  d. Nr. A-107 sprendimas "Dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo". Tvarkos aprašas.  

2016 m. birželio 10 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-678.(4.1E) pakeistas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos      aprašas , pagal kurį įdiegta informacinė sistema (IS). 

 VAIKŲ SVEIKATOS PATIKRINIMAS . Primename, kad keičiasi vaiko sveikatos būklės pažymėjimo pristatymo tvarka.  Informacija. 

  ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS. Aprašas.

 BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO POKYČIAI. Pakeitimai.

PANEVĖŽIO APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS PANEVĖŽIO MIESTE. Kontaktai.

  SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS. Aprašas

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS. Taisyklės

 ĮSTAIGOS DARBO 2019 METŲ VASARĄ TVARKA.  Tvarkos aprašas.