Gerb. Tėveliai,

                Džiaugiamės, kad galėjome padėti Jums rūpintis pačiu didžiausiu turtu – vaikais. Vertiname tai, kad turėjome progą mokyti Juos ir kartu mokytis iš Jų. Esame dėkingi už Jūsų paramą ir nuoširdų bendradarbiavimą bei pagalbą tam, kad darželis galėjo sėkmingai funkcionuoti ir šiais metais. Dėkojame už Jūsų skiriamą  paramą iš  2 proc. GPM.

  

 

                 2 PROC. GPM LĖŠŲ UŽ 2016 METUS GAUTA – 1262 €. 

                 IŠ   2 PROC. GPM LĖŠŲ  2017 METAIS  ĮSIGYTA LAUKO ŽAIDIMŲ PRIEMONĖS  - TRAUKINUKAS IR SUPYNĖS  UŽ  2848 €

Kitais metais   tęsime grupių ir lauko aplinkos gerbūvio gerinimą, atliksime  būtiniausius ir privalomus remonto darbus. Todėl kreipiamės į tėvelius, senelius ir kitus geros valios žmones, turinčius gerų ketinimų mus paremti, aukojant 2 proc. GPM. Prašymų blankais aprūpins grupių auklėtojos. Paramą galima pervesti ir elektroniniu būdu, pildant asmenines deklaracijas. Lopšelio-darželio kodas 190374917.

 

                Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsniu, Lietuvos gyventojai  kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą. Jums tereikia užpildyti Mokesčių inspekcijos prašymo formą FR0512.

           Norintys paremti lopšelį-darželį „Pušynėlis”, gali skirti 2% GPM paramą. Skirdami lėšas mūsų įstaigai, Jūs prisidedate prie savo vaikų ugdymo(si), edukacinės aplinkos turtinimo. Būsime dėkingi, jei paraginsite ir savo artimuosius bei draugus paremti mūsų įstaigą.

Pervesti 2% PGM paramą galite naudojantis elektronine deklaravimo sistema:
EDS https://deklaravimas.vmi.lt

Formos pildymo taisyklės parsisiųsti.

Prašymo forma FR0512 (02 versija)  parsisųsti.

 

Duomenys, reikalingi užpildyti prašymą:

Panevėžio lopšelis-darželis „Pušynėlis “

Įstaigos kodas 190374917

Adresas: Alyvų g. 31a, Panevėžys, LT-37467

 

Nuoširdžiai dėkojame Visiems, parėmusiems lopšelį-darželį „Pušynėlis “

Pagarbiai

Direktorė