MŪSŲ PARTNERIAI

PROFESINIAI RYŠIAI - šalies  ikimokyklinio ugdymo mokyklos :  Vilniaus lopšelis-darželis „Bitutė“, Kauno lopšelis-darželis “Pienė”, Vilniaus, Kauno Montessori metodo centrai.

KULTŪROS PLĖTROS RYŠIAI - Smėlynės biblioteka , Rožyno pagrindinė mokykla, Panevėžio Gamtos mokykla.

KOMPETENCIJOS TOBULINIMO IR PERTEIKIMO VEIKLA -  Panevėžio kolegija ir Šiaulių Universitetas.